English
科学研究

2014年度科研表彰光荣榜(二):35岁以下科研总分前10名

35岁以下人文社科类2014科研总分前10名

1 孙红霞 商学院

2 蒯鹏州 商学院

3 郭志超 经济学院

 

4 李洁琼 艺术与传媒学院

  

5 杨克智 商学院

  

6 杨  阳 商学院

  

7 吕燕茹 艺术与传媒学院

  

8 王  晶 商学院

  

9 尹玉良 经济学院

  

10 张 予 文科实践中心

35岁以下理工类2014科研总分前10名

  

1 张玉玉 食品学院

   

2 唐  颖 理学院

   

3 尹  胜 食品学院

    

4 王  立 计算机与信息工程学院

    

5 张桂菊 食品学院

    

6 魏  伟 计算机与信息工程学院

    

7 姚志良 食品学院

    

8 张慧娟 食品学院

    

9 孙金沅 食品学院

      

10 白冬生 理学院


 

XML 地图 | Sitemap 地图