English
科学研究

2014年度科研表彰光荣榜(一):35岁以上科研总分前10名

 35岁以上人文社科类2014科研总分前10名

1 谢志华 商学院

2 徐振宇 经济学院

3 穆林娟 商学院

 

4 张继德 商学院

  

5 高丽华 艺术与传媒学院

  

6 张宏亮 商学院

  

7 姜  竹 经济学院

  

8 刘晓雪 经济学院

  

9 胡俞越 经济学院

  

10 杨浩雄 商学院

35岁以上理工类2014科研总分前10名

  

1 陈海涛 食品学院

   

2 徐宝财 食品学院

   

3 黄明泉 食品学院

    

4 王友升 食品学院

    

5 田红玉 食品学院

    

6 董银卯 理学院

    

7 翁云宣 材料与机械工程学院

    

8 钱立军 材料与机械工程学院

    

9 任连海 食品学院

    

10 刘玉平 食品学院


XML 地图 | Sitemap 地图